Om met Valys Vrij te kunnen reizen heeft u een Valyspas nodig. U komt in aanmerking voor een pas als u één van de volgende documenten heeft:

  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op Wmo-vervoer (zoals bijvoorbeeld een Regiotaxipas);
  • een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmo-rolstoel of -scootmobiel;
  • een gehandicaptenparkeerkaart van de gemeente;
  • een OV-Begeleiderskaart.

U heeft uw Valyspas het snelst in huis als u de aanvraag digitaal doet via pasaanvraag.nl. Ook kunt u per post een pas aanvragen. U dient dan een kopie van één van deze documenten, samen met een pasfoto, kopie identiteitsbewijs en een volledig ingevuld Valys aanvraagformulier op te sturen naar Valys. Vervolgens wordt beoordeeld of uw informatie volledig is en of u inderdaad in aanmerking komt voor Valys vervoer. Indien dit het geval is, ontvangt u binnen twee weken uw pas en kunt u op stap. Een Valys aanvraagformulier kunt u hier aanvragen of doe uw aangifte digitaal hier.

Naast een Valyspas kunt u voor Valys Vrij ook een Valys Reispas gebruiken. Dit is een persoonlijke OV-chipkaart gecombineerd met uw Valyspas. Heeft u al een Valyspas, dan kunt u via Mijn Valys gratis de Valys Reispas aanvragen. U ontvangt deze thuis.

Voor informatie over het Hoog Persoonlijk Kilometerbudget (HPKB) kunt u terecht op de website van HoogPKB. Indien u in aanmerking komt, kunt u hier digitaal een Hoog Persoonlijk Kilometerbudget aanvragen.