Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is opdrachtgever van Valys. Als pashouder van Valys krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget (pkb). Daarmee kunt u voor € 0,20 per kilometer reizen.

Iedere Valyspashouder heeft in elk geval recht op het standaard pkb. De hoogte van uw pkb in het jaar van aanmelding, is afhankelijk van de maand waarin u zich aanmeldt. Als u zich bijvoorbeeld in mei aanmeldt, krijgt u nog voor acht maanden kilometerbudget, dus 8/12de deel van uw totale pkb. Vanzelfsprekend krijgt u het jaar daarop het volledige pkb.

Indien u een zeer ernstige mobiliteitsbeperking heeft en geen gebruik kunt maken van openbaar vervoer en geen andere reismogelijkheden heeft, kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor een hoog pkb. Een aanvraagformulier is bijgesloten als u uw Valyspas ontvangt. Als dit wordt toegewezen, krijgt u per kalenderjaar een hoger kilometerbudget. De hoogte van de pkb's wordt elk jaar vastgesteld door het ministerie van VWS.

Begeleider gratis

U mag bij uw reizen met Valys gratis een begeleider meenemen. Bovendien kunnen nog maximaal twee reisgenoten mee tegen betaling van hetzelfde gereduceerde tarief van € 0,20 per kilometer. Uw reisgenoten moeten wel op hetzelfde punt in- en uitstappen. Bij het boeken van een reis geeft u aan of, en zo ja, hoeveel reisgenoten u meeneemt.