Valysauto voor pand TransvisionTransvision heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in Valys. Zo heeft Transvision in 2014 Valys Vrij en Valys Begeleid ontwikkeld. Valys is bovenregionaal vervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS, waarbij de klant zelfstandig of onder begeleiding reist met zowel de taxi als de trein. De hele reis wordt van deur tot deur gemonitord door Transvision, zodat klanten altijd op passende begeleiding kunnen rekenen.

Ieder jaar wordt er een onafhankelijk klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om de tevredenheid van de Valys-klanten te meten. Bij dit onderzoek, dat in november weer heeft plaatsgevonden, worden klanten gevraagd in hoeverre zij tevreden zijn over – onder meer – de kwaliteit, punctualiteit en gemiddelde reistijd. Vorig jaar scoorde Transvision al erg hoog met een 8,66. Dit jaar geven Valys-klanten Transvision zelfs een 8,70!

Het klanttevredenheidsonderzoek wordt onderverdeeld in drie delen. Bij het eerste onderdeel wordt gekeken naar de algemene kwaliteit, zoals de informatievoorziening, pasverstrekking en afrekening. Het laagste cijfer is hier maar liefst een 9,65 en het hoogste cijfer zelfs een 9,95. Gemiddeld wordt de algemene kwaliteit van Transvision met een mooie 9,73 beoordeeld. Het tweede onderdeel ziet op de kwaliteit van de dienstverlening, zoals op tijd rijden, de gemiddelde reistijd en veiligheid. De Valys-klanten geven Transvision ook op dit onderdeel hoge cijfers, die liggen tussen de 8,75 en 9,65. Gemiddeld scoort Transvision op dit onderdeel een 9,07.

Het derde onderdeel heeft betrekking op de tevredenheid over de klachtenafhandeling. Dit onderdeel is alleen beoordeeld door klanten die een klacht hebben ingediend. Deze klanten geven over het algemeen lagere cijfers, omdat zij een minder positieve ervaring met Valys hebben gehad. Desalniettemin beoordeelt 82% van de respondenten de klachtenafhandeling als goed of voldoende. Gemiddeld wordt de kwaliteit van de klachtafhandeling beoordeeld met een 7,30. Transvision doet er alles aan om de klachtafhandeling op een steeds hoger niveau te krijgen en luistert goed naar de Valys-klanten. Door steeds in gesprek te treden met klanten en belangenorganisaties weet Transvision precies wat de klant echt belangrijk vindt en hoe de dienstverlening kan worden doorontwikkeld. Bij het ontwerpen en optimaliseren van systemen wordt steeds vanuit klantperspectief gewerkt. Zo garandeert Transvision een optimale klantbeleving. De blijvend stijgende klanttevredenheidscijfers laten zien dat deze aanpak werkt.

<< Terug naar overzicht nieuwsartikelen