Voorbeeld van een Valys PasBegin 2016 gaat Valys een onderzoek uitvoeren naar de geldigheid van Valyspassen bij Valyspashouders die in 2014 en 2015 geen gebruik hebben gemaakt van Valys.

De  geldigheid wordt gecontroleerd om een beter beeld te krijgen van het aantal Valyspashouders dat kan gaan reizen. De Valyspashouders die vallen onder de controle ontvangen een brief. In deze brief wordt gevraagd een kopie van een geldig bewijsstuk, zoals een kopie van uw regiotaxipas, op te sturen aan Valys. Als er geen geldig bewijsstuk opgestuurd kan worden, is de Valyspas helaas niet meer geldig en wordt deze geblokkeerd.

Indien u als Valyspashouder in 2014 of 2015 heeft gereisd, merkt u niets van deze controle.

<< Terug naar overzicht nieuwsartikelen