U betaalt nooit in de taxi of in de trein! De reiskosten voor u en uw reisgenoten worden automatisch afgeschreven van uw rekening. Bij het aanvragen van de Valyspas tekent u daarvoor eenmalig een doorlopende SEPA machtiging, zodat het bedrag automatisch van uw rekening kan worden afgeschreven.

U heeft er verder geen omkijken naar. U ontvangt maandelijks een overzicht van de door u gemaakte Valysreizen en het restant van uw pkb. Deze gegevens kunt u ook altijd nakijken op uw persoonlijke Valys pagina of in de Valys-app.